درباره بازی

بازی شهر بلوکی قطعاتی چوبی است که باید به گونه‌ای در کنار هم قرار بگیرد تا همه فضای جایگاه را کاملا پر نماید، و یک تصویر یک دست ایجاد کند. یک بازی بسیار چالشی که در مراحل بالا واقعا ذهن و فکر مخاطب را درگیر خواهد کرد کنترل بازی: با استفاده از کلیک ماوس می‌تواند قطعات را چرخاند

کنترل بازی: با استفاده از کلیک ماوس می‌تواند قطعات را چرخاند

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.