درباره بازی

بازی آنلاین کاراگاه گجت یک بازی عمودی است شما در حال سقوط از آسمان هستید و باید پول و سکه را جمع کرده و از برخورد با آدمهای بد خودداری نمائید در ابتدای بازی شخصیت خود را از بین کاراگاه کجت و  برین انتخاب نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.