درباره بازی

با کمک موس و دیواره ای که در مرکز صفحه قرار دارد، توپ ها را بر اساس رنگ جدا کنید دقت کنید که زمان برای انجام این کار زمان محدود است  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.