درباره بازی

در این بازی باید جزیره ها را با کمک پل ها به هم ارتباط دهید دقت نمائید تعداد جزیره هایی که باید  در راتباط با هر جزیره باشد با شماره روی آن نوشته شده است.  

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.