درباره بازی

این بازی بین 4 حلقه برگذار می شود ، با استفاده از موس مسیر و سرعت حلقه  قرمز را مشخص کنید ، حلقه ای پیروز است که به مرکز نزدیکتر باشد

دیدگاه‌ها #2

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.