درباره بازی

بازی آنلاین سرزمین خطر که باید با پرش به موقع روی سکوها از افتادن اجسام روی سر خود جلوگیری نمائید

ارسال پیغام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.